Alkomat online > Kalkulator Promili

Płeć:

Masa ciała (kg):

Napój 1:

Napój 2:

Napój 3:

Napój 4:

Wizualizacja efektów alkoholu

Instrukcja obsługi kalkulatora alkoholu we krwi

Kalkulator alkoholu we krwi pomaga określić przybliżony poziom alkoholu we krwi i czas potrzebny na jego usunięcie z organizmu. Aby dokładnie obliczyć, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

 1. Wybór płci:
  • Wybierz swoją płeć z dostępnych opcji. Ten parametr wpływa na współczynnik dystrybucji alkoholu w organizmie, ponieważ mężczyźni i kobiety metabolizują alkohol w różny sposób.
 2. Wprowadzanie wagi:
  • Wpisz swoją wagę w kilogramach. Poprawne wprowadzenie wagi jest kluczowe dla dokładnych obliczeń poziomu alkoholu.
 3. Wprowadzanie informacji o napojach alkoholowych:
  • Dla każdego wypitego napoju alkoholowego wprowadź jego objętość w mililitrach oraz procent zawartości alkoholu. Możesz dodać kilka napojów, jeśli to konieczne.
 4. Naciśnięcie przycisku obliczenia:
  • Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji naciśnij przycisk „Oblicz”. System przetworzy wprowadzone dane i pokaże wynik.

Wyniki

 • Stężenie alkoholu we krwi:
  • Zobaczysz przybliżony poziom alkoholu we krwi, wyrażony w promilach.
 • Czas eliminacji alkoholu:
  • Kalkulator poda informacje o przybliżonym czasie potrzebnym Twojemu organizmowi na metabolizację alkoholu.

Ten kalkulator daje tylko przybliżone wyniki i nie może uwzględnić wszystkich indywidualnych cech Twojego organizmu. Używaj uzyskanych danych jako ogólnej informacji i nie podejmuj na ich podstawie istotnych decyzji dotyczących prowadzenia pojazdów lub innych działań wymagających zwiększonej uwagi i dokładności.

Jaki jest dopuszczalny poziom alkoholu we krwi?

Określenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi zależy od wielu czynników, w tym od krajowego prawodawstwa i indywidualnych cech fizjologicznych. Na Ukrainie, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieją jasno określone granice ustawowe regulujące ten wskaźnik, szczególnie w kontekście prowadzenia pojazdów.

 • Polska: Zgodnie z prawem, kierowcom zabrania się prowadzenia pojazdów, jeśli poziom alkoholu we krwi przekracza 0,2-0.5 promila. Jest to jedna z najbardziej rygorystycznych norm w Europie.
 • Unia Europejska: Większość krajów UE ma ograniczenie poziomu alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila dla kierowców, z niższymi granicami dla nowych kierowców oraz kierowców zawodowych.

Te granice nie są ustanowione arbitralnie, ale opierają się na badaniach naukowych, które pokazują, że nawet niewielkie ilości alkoholu mogą pogorszyć reakcję, koordynację i zdolność podejmowania decyzji. Ważne jest, aby zauważyć, że nawet jeśli poziom alkoholu we krwi jest niższy niż ustalony limit, nie zawsze oznacza to, że osoba może bezpiecznie prowadzić pojazd, ponieważ indywidualna wrażliwość na alkohol może się znacznie różnić.

Jak obliczyć alkohol we krwi?

Obliczanie poziomu alkoholu we krwi wymaga uwzględnienia wielu kluczowych czynników, w tym cech fizjologicznych osoby, rodzaju i ilości spożytego alkoholu oraz czasu, który upłynął od jego spożycia. Chociaż najdokładniejsze pomiary można uzyskać za pomocą testów medycznych, istnieją formuły matematyczne i kalkulatory online, które pozwalają przeprowadzić wstępne obliczenia.

Główną metodą stosowaną do tego celu jest formuła Widmarka, na podstawie której zbudowany jest nasz kalkulator. Oto główne kroki stosowania tej formuły:

 1. Określenie objętości spożytego alkoholu (ml), biorąc pod uwagę moc napoju (w procentach alkoholu).
 2. Przeliczenie objętości alkoholu na masę (alkohol etylowy ma gęstość około 0,789 g/ml).
 3. Korekta na czynnik metaboliczny, który zależy od płci (około 0,7 dla kobiet i 0,6 dla mężczyzn).
 4. Rozprowadzenie uzyskanej masy alkoholu w organizmie, przy użyciu średniego współczynnika dystrybucji dla wody w ciele.

Jak mierzy się promile alkoholu?

Promile alkoholu to jednostka miary, która pokazuje ilość alkoholu na każdy tysiąc części krwi. Do dokładnego określenia tego wskaźnika używane są specjalistyczne urządzenia i metody.

 1. Alkomaty: Najczęstszym sposobem pomiaru alkoholu jest używanie alkomatów, które analizują próbkę oddechu. Alkomaty oparte na technologii komórek paliwowych pozwalają szybko i z dużą dokładnością określić stężenie alkoholu.
 2. Badania krwi: Innym sposobem jest pobranie próbki krwi, które uważane jest za złoty standard pomiaru poziomu alkoholu. Ta metoda jest najdokładniejsza, ponieważ pozwala bezpośrednio określić ilość alkoholu we krwi.
 3. Testy moczu: Czasami używa się testów moczu do oceny alkoholu, ale ta metoda jest mniej popularna i dokładna w porównaniu z dwoma innymi.

Co zrobić, aby nie być pijanym?

Odpowiedzialne spożywanie alkoholu jest kluczowym aspektem zapobiegania nietrzeźwości. Oto kilka skutecznych strategii, które pomogą ci utrzymać kontrolę:

 1. Ograniczenie ilości: Ustalenie osobistego limitu ilości alkoholu, który planujesz wypić, jest skutecznym sposobem kontroli swojego upojenia. Ważne jest, aby przestrzegać tego limitu przez cały czas.
 2. Spożywanie jedzenia przed piciem: Spożywanie jedzenia, szczególnie bogatego w białka i tłuszcze, przed spożyciem alkoholu może spowolnić jego wchłanianie do krwi.
 3. Woda między napojami alkoholowymi: Picie szklanki wody między napojami alkoholowymi pomaga zmniejszyć ogólne spożycie alkoholu i utrzymuje nawodnienie organizmu.
 4. Ostrożność przy mieszaniu napojów: Mieszanie różnych rodzajów alkoholu może prowadzić do szybszego upojenia. Lepiej trzymać się jednego rodzaju napoju.
 5. Znajomość własnych granic: Ważne jest, aby znać swój osobisty próg tolerancji na alkohol i unikać przekraczania tego poziomu. Słuchanie swojego ciała i wiedza, kiedy się zatrzymać, może znacznie pomóc.
 6. Alternatywne napoje: Włączenie do wieczoru napojów bezalkoholowych lub o niskiej zawartości alkoholu może również zmniejszyć prawdopodobieństwo upojenia