Jak Sprawdzić Płytę Główną w Komputerze

Jak Sprawdzić Płytę Główną w Komputerze?

Sprawdzanie płyty głównej w komputerze to kluczowy krok w diagnostyce problemów sprzętowych. Płyta główna, jako centralny element każdego komputera, łączy i kontroluje działanie wszystkich podzespołów. W przypadku wystąpienia problemów, takich jak niestabilność systemu, niespodziewane restarty czy brak reakcji komputera, płyta główna może być winowajcą. W tym artykule omówimy, jak krok po kroku przeprowadzić inspekcję płyty głównej, aby zidentyfikować potencjalne problemy.

Przygotowanie do sprawdzania płyty głównej

Przed przystąpieniem do sprawdzania płyty głównej, ważne jest, aby odpowiednio przygotować siebie i swoje narzędzia. Dobre przygotowanie może zaoszczędzić czas i pomóc uniknąć dodatkowych problemów. Oto kroki, które należy podjąć:

Wyłączenie i odłączenie komputera od zasilania

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest całkowite wyłączenie komputera. Upewnij się, że komputer jest wyłączony z sieci i odłączony od zasilania. To zapobiegnie przypadkowemu porażeniu prądem i ochroni podzespoły przed uszkodzeniem.

Zebranie niezbędnych narzędzi

Aby przeprowadzić dokładną inspekcję płyty głównej, będziesz potrzebować kilku narzędzi:

 • Śrubokręt: najczęściej krzyżakowy, do odkręcania śrubek w obudowie.
 • Tester napięcia: do sprawdzenia, czy płyta główna otrzymuje odpowiednie zasilanie.
 • Latarka: do oświetlenia trudno dostępnych miejsc.
 • Antystatyczna opaska na nadgarstek: zapobiegnie uszkodzeniu komponentów przez wyładowania elektrostatyczne.

Otwieranie obudowy komputera

Następnie otwórz obudowę komputera. W większości przypadków będziesz musiał odkręcić kilka śrubek na panelu bocznym. Uważaj, aby nie zgubić śrubek, ponieważ są one niezbędne do ponownego zamknięcia obudowy.

Zlokalizowanie płyty głównej

Po otwarciu obudowy, zlokalizuj płytę główną. Jest to duża, płaska płytka zamontowana na jednej ze ścian obudowy. Do płyty głównej są podłączone wszystkie główne komponenty komputera, takie jak procesor, pamięć RAM, karty rozszerzeń i kable zasilające.

Teraz, gdy komputer jest przygotowany, możemy przejść do wizualnej inspekcji płyty głównej, aby zidentyfikować wszelkie oczywiste problemy.

Wizualna inspekcja płyty głównej

Wizualna inspekcja płyty głównej to pierwszy krok w diagnozowaniu problemów sprzętowych. Chociaż nie wszystkie usterki są widoczne gołym okiem, wiele z nich można wykryć, dokładnie przyglądając się płycie. Oto, na co należy zwrócić uwagę podczas wizualnej inspekcji:

Sprawdzenie fizycznych uszkodzeń

Spuchnięte kondensatory

Kondensatory to małe cylindryczne komponenty, które mogą ulec awarii. Spuchnięte lub wyciekujące kondensatory są częstą przyczyną problemów z płytą główną. Normalnie kondensatory mają płaskie lub lekko wklęsłe wierzchołki. Jeśli zauważysz, że którykolwiek z nich jest spuchnięty, wybrzuszony lub wycieka, oznacza to, że wymaga wymiany.

Przepalone elementy

Przepalone lub nadpalone miejsca na płycie głównej mogą wskazywać na poważne problemy z zasilaniem lub przeciążeniem. Szukaj ciemnych, przypalonych plam, zwłaszcza w pobliżu złączy zasilania i dużych komponentów.

Upewnienie się, że wszystkie złącza i kable są prawidłowo podłączone

Kable zasilające

Sprawdź, czy wszystkie kable zasilające są prawidłowo podłączone do płyty głównej. Luźne lub odłączone kable mogą powodować niestabilność systemu lub brak reakcji komputera.

Sloty RAM i karty rozszerzeń

Upewnij się, że moduły RAM oraz karty rozszerzeń (np. karty graficzne, karty dźwiękowe) są prawidłowo zamontowane w swoich slotach. Czasami mogą się one poluzować, co powoduje problemy z rozruchem lub działaniem komputera.

Złącza wentylatorów i innych urządzeń peryferyjnych

Sprawdź, czy wentylatory i inne urządzenia peryferyjne (np. dyski twarde, napędy optyczne) są prawidłowo podłączone do płyty głównej. Niewłaściwie podłączone wentylatory mogą prowadzić do przegrzewania się systemu.

Sprawdzenie ogólnego stanu płyty głównej

Oprócz szukania konkretnych uszkodzeń, warto również zwrócić uwagę na ogólny stan płyty głównej. Upewnij się, że nie ma na niej kurzu, brudu ani innych zanieczyszczeń, które mogą zakłócać jej działanie. W razie potrzeby delikatnie oczyść płytę za pomocą sprężonego powietrza.

Wykonanie dokładnej wizualnej inspekcji płyty głównej może pomóc w szybkiej identyfikacji i rozwiązaniu wielu problemów sprzętowych. Jeśli nie stwierdzisz żadnych widocznych uszkodzeń, następnym krokiem będzie testowanie poszczególnych komponentów płyty głównej.

Testowanie komponentów płyty głównej

Testowanie komponentów płyty głównej

Jeśli wizualna inspekcja płyty głównej nie wykazała żadnych oczywistych problemów, kolejnym krokiem jest przetestowanie poszczególnych komponentów płyty. Testowanie pozwala na zdiagnozowanie problemów, które mogą nie być widoczne gołym okiem, takich jak uszkodzenia elektryczne lub problemy z pamięcią. Oto, jak to zrobić krok po kroku:

Sprawdzenie zasilania płyty głównej

Pomiar napięcia zasilacza

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy zasilacz dostarcza odpowiednie napięcie do płyty głównej. Można to zrobić za pomocą multimetru lub testera napięcia. Sprawdź napięcia na głównym złączu zasilania (24-pin) oraz na dodatkowych złączach (4-pin lub 8-pin) zasilających procesor. Upewnij się, że wartości napięć są zgodne z normami (np. 3.3V, 5V, 12V).

Testowanie pamięci RAM

Przeprowadzenie testów diagnostycznych

Aby sprawdzić, czy problem nie leży w pamięci RAM, możesz przeprowadzić testy diagnostyczne za pomocą specjalistycznego oprogramowania, takiego jak MemTest86. Uruchom komputer z bootowalnego nośnika z programem diagnostycznym i przeprowadź testy, które pomogą zidentyfikować ewentualne błędy pamięci.

Sprawdzanie modułów RAM

Jeśli masz więcej niż jeden moduł RAM, możesz sprawdzić każdy z nich osobno. Wyjmij wszystkie moduły, a następnie wstawiaj je pojedynczo, uruchamiając komputer za każdym razem. To pozwoli zidentyfikować, czy któryś z modułów jest uszkodzony.

Sprawdzanie gniazd PCIe i innych slotów

Testowanie kart rozszerzeń

Jeśli w komputerze zainstalowane są karty rozszerzeń (np. karta graficzna, karta dźwiękowa), sprawdź, czy działają poprawnie. Możesz to zrobić, wyjmując karty i uruchamiając komputer bez nich, a następnie wstawiając je z powrotem pojedynczo. Jeśli komputer działa poprawnie bez karty, problem może leżeć w samej karcie lub jej złączu.

Sprawdzanie gniazd PCIe

Dokładnie sprawdź gniazda PCIe, w które wkładane są karty rozszerzeń. Upewnij się, że nie są uszkodzone, zabrudzone ani poluzowane. Możesz również przetestować inne gniazda PCIe, jeśli płyta główna ma ich więcej niż jedno.

Testowanie innych komponentów

Sprawdzanie procesora

Jeśli podejrzewasz, że problem może leżeć w procesorze, możesz spróbować przeinstalować go lub sprawdzić na innej płycie głównej. Upewnij się, że procesor jest prawidłowo zamontowany, a pasta termoprzewodząca jest nałożona poprawnie.

Sprawdzanie baterii CMOS

Bateria CMOS utrzymuje ustawienia BIOS-u. Jeśli jest rozładowana, komputer może mieć problemy z uruchamianiem. Sprawdź napięcie baterii za pomocą multimetru. Jeśli napięcie jest niskie, wymień baterię na nową.

Testowanie komponentów płyty głównej wymaga cierpliwości i uwagi, ale może pomóc zidentyfikować przyczynę problemów sprzętowych. Jeśli po przetestowaniu wszystkich komponentów problem nadal występuje, można przejść do diagnostyki za pomocą oprogramowania.

Diagnostyka za pomocą oprogramowania

Diagnostyka za pomocą oprogramowania

Jeżeli testowanie fizycznych komponentów nie ujawniło problemu, czas skorzystać z narzędzi diagnostycznych dostępnych w formie oprogramowania. Programy te pozwalają na dokładną analizę stanu technicznego płyty głównej oraz jej komponentów. Poniżej znajdują się kroki, które można podjąć w celu diagnostyki za pomocą oprogramowania:

Używanie programów diagnostycznych

CPU-Z

CPU-Z to popularne narzędzie do monitorowania i diagnostyki sprzętu komputerowego. Program dostarcza szczegółowych informacji o procesorze, płycie głównej, pamięci RAM i innych komponentach.

 1. Pobierz i zainstaluj CPU-Z.
 2. Uruchom program i przejdź do zakładki „Mainboard”. Znajdziesz tam informacje o modelu płyty głównej, wersji BIOS-u, chipsecie oraz producencie.
 3. Sprawdź, czy wszystkie komponenty są prawidłowo wykrywane. Jeśli jakieś informacje są niepoprawne lub brakujące, może to wskazywać na problem z płytą główną.

HWMonitor

HWMonitor to narzędzie do monitorowania temperatur, napięć i prędkości wentylatorów w komputerze. Program umożliwia monitorowanie stanu zdrowia komponentów w czasie rzeczywistym.

 1. Pobierz i zainstaluj HWMonitor.
 2. Uruchom program i obserwuj wartości napięć, temperatur i prędkości wentylatorów. Zwróć szczególną uwagę na wszelkie wartości, które odbiegają od normy (np. zbyt wysokie temperatury, niskie napięcia).

MemTest86

MemTest86 to program do testowania pamięci RAM pod kątem błędów. Działa niezależnie od systemu operacyjnego i może być uruchomiony z bootowalnego nośnika USB.

 1. Pobierz MemTest86 i utwórz bootowalny nośnik USB.
 2. Uruchom komputer z tego nośnika i pozwól, aby program przeprowadził pełny test pamięci RAM. Testy mogą trwać kilka godzin, w zależności od ilości zainstalowanej pamięci.

Analiza wyników testów

Interpretacja wyników CPU-Z

W przypadku CPU-Z, brak lub błędne informacje o płycie głównej mogą wskazywać na problem z BIOS-em lub uszkodzeniem samej płyty głównej. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję BIOS-u, która może rozwiązać pewne problemy.

Interpretacja wyników HWMonitor

Wyniki z HWMonitor należy interpretować ostrożnie. Zbyt wysokie temperatury mogą sugerować problemy z chłodzeniem lub przepływem powietrza. Niskie napięcia mogą wskazywać na problem z zasilaczem lub samą płytą główną.

Analiza wyników MemTest86

Jeśli MemTest86 wykryje błędy w pamięci RAM, należy sprawdzić poszczególne moduły pamięci, aby zidentyfikować wadliwy moduł. Błędy mogą również wskazywać na problemy z gniazdami RAM na płycie głównej.

Identyfikacja potencjalnych problemów

Po przeprowadzeniu diagnostyki za pomocą oprogramowania, będziesz mieć lepsze zrozumienie stanu technicznego płyty głównej i innych komponentów. Jeśli wykryjesz jakiekolwiek problemy, możesz podjąć odpowiednie kroki w celu ich rozwiązania, takie jak aktualizacja BIOS-u, wymiana uszkodzonych komponentów czy poprawa chłodzenia systemu.

Diagnostyka za pomocą oprogramowania jest niezbędnym krokiem w identyfikacji problemów sprzętowych, które mogą nie być widoczne podczas wizualnej inspekcji lub testowania fizycznych komponentów.

Podsumowanie

Regularna diagnostyka i konserwacja sprzętu komputerowego, w tym płyty głównej, może zapobiec wielu problemom i przedłużyć żywotność komputera. Jeżeli zidentyfikujesz jakiekolwiek problemy podczas inspekcji lub testów, podejmij odpowiednie działania naprawcze. W przypadku poważnych uszkodzeń, może być konieczna wymiana płyty głównej lub innych komponentów.

Mam nadzieję, że ten przewodnik był pomocny i pozwolił Ci lepiej zrozumieć, jak sprawdzić płytę główną w komputerze. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, nie wahaj się pytać!

Wadek Zubczyński

Wadek Zubczyński